Hải Dương

Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Năm 2021, Hải Dương là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 8 về số dân với 1.936.774 người, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%. GRDP đạt 149.700 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng. Hải Dương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Khám phá địa điểm

Bản đồ

Trip Ideas

BÀI VIẾT TÍNH NĂNG

Đền thờ Chu Văn An

Đền thờ Chu Văn An - Chí Linh, Hải Dương